Zebranie obozowe w formie elektronicznej – lato

Taniec ElitaObóz Taneczny Elita CampZebranie obozowe w formie elektronicznej – lato
20.06.2018

Zebranie organizacyjne
dotyczące obozu taneczno-sportowego w Hucisku

1. Karty kwalifikacyjne:

 • Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na uzupełnienie wszystkich danych znajdujących się na karcie.
 • Jeżeli z jakiś powodów nie uda się komuś z państwa podbić karty u lekarza, prosimy o podpis rodzica w tym miejsce.
 • Karty należy dostarczyć najpóźniej do 22.06.2018 do Elita Dance Center ul. Moszyńskiego 9 Kraków (Tel. 731 73 73 70), do siedziby firmy znajdującej przy ul. Topografów 14, 30-399 Kraków poprzez osobiste dostarczenie (po wcześniejszym umówieniu się), przesłanie karty pocztą, przesłanie zeskanowanej karty mailem i dostarczenie oryginału w dniu wyjazdu.
 • Uczestnik nie posiadający karty kwalifikacyjnej nie może być przez nas prawnie przyjęty na obóz.

 2. Zajęcia taneczne:

 • Będą odbywały się w dwóch blokach (przedpołudniem i popołudniu) w podziale na grupy wiekowe i w niektórych technikach na grupy umiejętnościowe.
 • Dajemy możliwość wybrania techniki dominującej.
 • Wyboru uczestnicy będą dokonywać bezpośrednio na obozie.

3. Zajęcia fakultatywne (pływanie, tenis, jazda konna):

 • Bardzo prosimy o niezwłoczną informacje od osób zainteresowanych zajęciami fakultatywnymi, o tym jakie zajęcia wybierają.
 • Istnieje możliwość skorzystania maksymalnie z 2 zajęć fakultatywnych
 • Koszt zajęć fakultatywnych podany jest na stronie

4. Odwiedziny:

 • Nie ma możliwości odwiedzin uczestników obozu poza wyznaczonym terminem przez organizatora, którym będzie dzień sportu 30.06.2018 od godziny 12:00.

5. Lekarstwa, kieszonkowe:

 • Lekarstwa i kieszonkowe należy przekazać swojemu opiekunowi przed autokarem. Lekarstwa powinny znajdować się w saszetce, w której powinna być kartka z imieniem i nazwiskiem oraz dawkowaniem. Kieszonkowe powinno być w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem oraz kwotą.
 • Zarówna lekarstwa jak i kieszonkowe będą wydawane uczestnikom przez opiekunów.
 • Osoby starsze nie muszą wpłacać kieszonkowego do opiekuna.

6. Godzina i miejsce wyjazdu i powrotu:

 • miejsce: Parking przy centrum handlowym Zakopianka w Krakowie, ul. Zakopiańska
 • godzina wyjazdu: 9:30 – zbiórka, 10:00 – wyjazd
 • godzina powrotu: między 14:00 a 14:30
 • Osoby, które dowożą uczestnika we własnym zakresie proszone są przekazanie takiej informacji drogą mailową. Należy dostarczyć uczestnika w dniu rozpoczęcia obozu o godzinie 11:30-12:30 i odebrać w dniu zakończenia obozu 9:30-10:30.
 • Rodziców, którzy chcieli by wcześniej sprawdzić autokar przez policję proszone są o zrobienie tego najpóźniej w przeddzień wyjazdu. Przewoźnikiem co roku jest firma MANIFOLD.

7. Kościół:

 • W niedzielę 01.07.2018 będziemy organizować wyjście do Kościoła (najprawdopodobniej bedzie to msza w bacówce przy ośrodku)

8. Telefony komórkowe:

 • Telefony komórkowe dają państwo swoim dzieciom na własną odpowiedzialność. Jako organizatorzy nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.
 • Z telefonów będzie można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach (będzie to czas zaraz po posiłkach).
 • Polecamy nie dawać dzieciom telefonów, gdyż w każdej chwili będzie można się skontaktować z opiekunem państwa dziecka. Telefony do opiekunów zostaną podane na stronie.

9. Pokoje:

 • Pokoje w ośrodku są 2,3,4,5 osobowe. Bardzo prosimy o państwa sugestie z kim państwa dziecko chciałoby być w pokoju. Można je przesyłać najpóźniej do 20.06.2018 (Jeżeli ktoś nie zrobił tego przez formularz zgłoszeniowy). Po tym terminie państwa dziecko zostanie przydzielone według naszych preferencji (bierzemy pod uwagę płeć, wiek oraz grupę taneczną).
 • Ze względu na określoną ilość pokoi 2,3,4,5 osobowych nie jesteśmy w stanie państwu zagwarantować w 100%, że państwa dziecko będzie np. tylko z wybranym kolegą, możemy w sytuacjach wyjątkowych przydzielić do tego pokoju jeszcze jakiegoś chłopca w podobnym wieku.

10. Ważne dokumenty i listy:

 • Na stronie pojawią się następujące dokumenty:
 1. EKWIPUNEK UCZESTNIKA
 2. PODZIAŁ NA GRUPY TANECZNE
 3. PODZIAŁ NA GRUPY WYCHOWAWCZE
 4. ROZKŁAD POKOI
 5. TELEFONY DO KADRY INSTRUKTORSKO-WYCHOWAWCZEJ
 • Jednocześnie informujemy, że zgoda na uczestnictwo w obozie taneczno-sportowym Hucisko – ELITA CAMP jest jednocześnie zgodą na zamieszczanie list, na których znajdzie się imię i nazwisko uczestnika oraz na publikowanie i wykorzystywanie w celach promocyjnych Elita Dance Center zdjęć, na których będzie państwa dziecko.

11. Faktury, rachunki:

 • Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę za pobyt dziecka na naszym obozie, proszone są zgłoszenie tego faktu do 22.06.2018
 • Bardzo prosimy o przesłanie drogą mailową danych do faktury.
 • Faktury zostaną wystawione z datą rozpoczęcia lub zakończenia obozu i rozdane przed autokarem w dniu powrotu.

Call Now Button