Zebranie obozowe w formie elektronicznej – lato – Sport Camp

Taniec ElitaSport CampZebranie obozowe w formie elektronicznej – lato – Sport Camp
18.06.2020 No Comments

Zebranie organizacyjne dotyczące obozu taneczno-sportowego w Hucisku

1. Karty kwalifikacyjne:
 • Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na uzupełnienie wszystkich danych znajdujących się na karcie.
 • Jeżeli z jakiś powodów nie uda się komuś z państwa podbić karty u lekarza, prosimy o podpis rodzica w tym miejsce.
 • Karty należy dostarczyć najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • Uczestnik nie posiadający karty kwalifikacyjnej nie może być przez nas prawnie przyjęty na obóz.
 2. Zajęcia taneczne:
 • Będą odbywały się w dwóch blokach (przedpołudniem i popołudniu) w podziale na grupy wiekowe i w niektórych technikach na grupy umiejętnościowe.
3. Zajęcia fakultatywne (pływanie, tenis, jazda konna):
 • Bardzo prosimy o niezwłoczną informacje od osób zainteresowanych zajęciami fakultatywnymi, o tym jakie zajęcia wybierają.
 • Istnieje możliwość skorzystania maksymalnie z 2 zajęć fakultatywnych
 • Koszt zajęć fakultatywnych podany jest na stronie
4. Odwiedziny:
 • Nie ma możliwości odwiedzin uczestników obozu poza wyznaczonym terminem przez organizatora, w sytuacjach wyjątkowych.
5. Lekarstwa, kieszonkowe:
 • Lekarstwa i kieszonkowe należy przekazać swojemu opiekunowi przed autokarem. Lekarstwa powinny znajdować się w saszetce, w której powinna być kartka z imieniem i nazwiskiem oraz dawkowaniem. Kieszonkowe powinno być w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem oraz kwotą.
 • Zarówna lekarstwa jak i kieszonkowe będą wydawane uczestnikom przez opiekunów.
 • Osoby starsze nie muszą wpłacać kieszonkowego do opiekuna.
6. Godzina i miejsce wyjazdu i powrotu:
 • miejsce: Parking przy centrum handlowym Zakopianka w Krakowie, ul. Zakopiańska
 • godzina wyjazdu: 9:30 – zbiórka, 10:00 – wyjazd
 • godzina powrotu: między 13:00 a 13:30
 • Osoby, które dowożą uczestnika we własnym zakresie proszone są przekazanie takiej informacji drogą mailową. Należy dostarczyć uczestnika w dniu rozpoczęcia obozu o godzinie 11:30-12:30 i odebrać w dniu zakończenia obozu 9:30-10:30.
 • Rodziców, którzy chcieli by wcześniej sprawdzić autokar przez policję proszone są o zrobienie tego najpóźniej w przeddzień wyjazdu. Przewoźnikiem co roku jest firma MANIFOLD.
7. Kościół:
 • W niedzielę 12.07.2020 będziemy organizować wyjście do Kościoła (najprawdopodobniej bedzie to msza w bacówce przy ośrodku)
8. Telefony komórkowe:
 • Telefony komórkowe dają państwo swoim dzieciom na własną odpowiedzialność. Jako organizatorzy nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.
 • Z telefonów będzie można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach (będzie to czas zaraz po posiłkach).
 • Polecamy nie dawać dzieciom telefonów, gdyż w każdej chwili będzie można się skontaktować z opiekunem państwa dziecka. Telefony do opiekunów zostaną podane na stronie.
9. Pokoje:
 • Pokoje w ośrodku są 2,3,4 osobowe. Bardzo prosimy o państwa sugestie z kim państwa dziecko chciałoby być w pokoju. Można je przesyłać najpóźniej do 26.06.2020 (Jeżeli ktoś nie zrobił tego przez formularz zgłoszeniowy). Po tym terminie państwa dziecko zostanie przydzielone według naszych preferencji (bierzemy pod uwagę płeć, wiek oraz grupę taneczną).
 • Ze względu na określoną ilość pokoi 2,3,4 osobowych nie jesteśmy w stanie państwu zagwarantować w 100%, że państwa dziecko będzie np. tylko z wybranym kolegą, możemy w sytuacjach wyjątkowych przydzielić do tego pokoju jeszcze jakiegoś chłopca w podobnym wieku.
10. Ważne dokumenty i listy:
 • Na stronie pojawią się następujące dokumenty:
 1. EKWIPUNEK UCZESTNIKA
 2. TELEFONY DO KADRY INSTRUKTORSKO-WYCHOWAWCZEJ
 • Jednocześnie informujemy, że zgoda na uczestnictwo w obozie taneczno-sportowym Hucisko – ELITA CAMP jest jednocześnie zgodą na zamieszczanie list, na których znajdzie się imię i nazwisko uczestnika oraz na publikowanie i wykorzystywanie w celach promocyjnych Elita Dance Center zdjęć, na których będzie państwa dziecko.
11. Faktury, rachunki:
 • Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę za pobyt dziecka na naszym obozie, proszone są zgłoszenie tego faktu.
 • Bardzo prosimy o przesłanie drogą mailową danych do faktury.
 • Faktury zostaną wystawione z datą rozpoczęcia lub zakończenia obozu i rozdane przed autokarem w dniu powrotu.

Post your comments here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button