REGULAMIN DLA TANCERZY/RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Taniec ElitaElita Dance CenterREGULAMIN DLA TANCERZY/RODZICÓW/OPIEKUNÓW
7.06.2020

REGULAMIN DLA TANCERZY/RODZICÓW/OPIEKUNÓW


1. Do klubu może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.


2. Z zajęć tanecznych nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.


3. W strefie wejścia/recepcji umieszczone są środki do dezynfekcji rąk.


4. Każda osoba wchodząca do klubu i na salę musi dezynfekować ręce przy wejściu płynem dezynfekującym.


5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed  wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.


6. Sale są gruntownie czyszczone (wodą z detergentem) po każdym dniu i dezynfekowane po każdych zajęciach.


7. Regularnie dezynfekowane są powierzchnie dotykowe, w tym między innymi blaty, poręcze, klamki, włączniki.


8. Toalety są utrzymane w czystości i na bieżąco dezynfekcję.


9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk.


10. Przed wejściem do sal obowiązuje nakaz zmiany obuwia.


11. Dziecko nie powinno zabierać do sali swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.

Call Now Button